HIILIJALANJÄLKI
Konsernin CO2e- ja ominaispäästöt
Hiilijalanjälki
Hiilijalanjälki on laskettu koko konsernille. Laskenta on rajattu yhtiöihin, joissa
Alvalla on toiminnallinen määräysvalta.
Jaa tietoa toimistamme somessa
Tutustu toimenpiteisiimme kohti hiilineutraaliutta.
Avaa
Ominaispäästökerroin
Lämmön ominaispäästökerroin on laskettu hyödynjakomenetelmällä, jossa yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineet ja päästöt jaetaan vaihtoehtoisten hankintamuotojen polttoainekulutusten suhteessa. Vaihtoehtona käytetään sähkölle lauhdetuotantoa ja lämmölle vesikattilalämpöä. Hyödynjakomenetelmällä yhteistuotannon hyöty jakautuu tasapuolisesti molemmille tuotteille. (Lähde: Motiva.)
115
gCO₂/kWh
Kokonaispäästöt
Alva-yhtiöt Oy:n hiilijalanjälki on laskettu ISO 14064-1:2019 standardin mukaisesti. Hiilijalanjälkilaskenta on verifioitu ulkopuolisen toimesta ja kohteena on ollut vuoden 2019 tiedot. Muiden vuosien laskennassa on käytetty samaa laskentalogiikkaa kuin vuonna 2019.
418 695
tCO₂e